Home / Tải Nhạc Mp3 / Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST)

Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST)

- Hà Tuyền Lâm (He Xuan Lin)
Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST) Mp3

Nếu bạn yêu thích các bản nhạc Mp3 hãy đến với TaiNhacMienPhi.Mobi!. Download nhạc Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST) miễn phí, Tải nhạc Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST) hay nhất - Nghe Nhạc Trực Tuyến - tại TaiNhacMienPhi.Mobi
Tải Nhạc Miễn Phí Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST) nhanh nhất, Tải nhạc online Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST) hot.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Băng Tuyết Ngập Trời / 冰天雪地 (Lê Hấp Đường Phèn OST)

Miàn duì kuài dàolái de shíjiān
Hánlěng de zhǐ shèng xià wǒ
Gàobié chuāngwài de fēng xuě
Jíjiāng dàolái de hēiyè

Cóngqián de yīqiè dōu jiǎndān
Nánguò bu guò yī shùnjiān
Xīnzàng tiàodòng de yuándiǎn
Zài yǒu fāngxiàng de kòngquē

Jiùsuàn yǐjīng jīng pí lì jìn
Yě bù huì fàngqì
Jiùsuàn děngdào bīngtiānxuědì
Ye fēi yào děng bīng yǐ liè

Píbèi shí cái zhīdào
Xiǎng fàngqì wo
Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì
Mèngxiǎng bùjǐn jǐn yībiàn

Fēi tíngliú zài zhǐ jiān
Wǒ huì děng xuě rónghuà
Xīnzhōng de guāng mǎn yì
Xiāng'ài ba wo

Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì
Děngdài bùjǐn jǐn yībiàn
Jiù zài bīngtiānxuědì
Nǐ yǐ chūxiàn

Cóngqián de yīqiè dōu jiǎndān
Nánguò bu guò yī shùnjiān
Xīnzàng tiàodòng de yuándiǎn
Zài yǒu fāngxiàng de kòngquē

Hé nǐ yīqǐ wǔbù piānpiān
Diǎn qǐle jiǎojiān
Qīng qīng lāzhe wǒ de zhǐ jiān
Dāzhe nǐ de jiān

Fēi yào děng bīng yǐ liè
Píbèi shí cái zhīdào
Xiǎng fàngqì wo
Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì

Mèngxiǎng bùjǐn jǐn yībiàn
Fēi tíngliú zài zhǐ jiān
Wǒ huì děng xuě rónghuà
Xīnzhōng de guāng mǎn yì

Xiāng'ài ba wo
Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì
Děngdài bùjǐn jǐn yībiàn
Jiù zài bīngtiānxuědì

Nǐ yǐ chūxiàn
Fēi yào děng bīng yǐ liè
Píbèi shí cái zhīdào
Xiǎng fàngqì wo

Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì
Mèngxiǎng bùjǐn jǐn yībiàn
Fēi tíngliú zài zhǐ jiān
Wǒ huì děng xuě rónghuà

Xīnzhōng de guāng mǎn yì
Xiāng'ài ba wo
Ài nǐ bùjǐn jǐn yīcì

Děngdài bùjǐn jǐn yībiàn
Jiù zài bīngtiānxuědì
Nǐ yǐ chūxiàn
Xem thêm