Home / Tải Nhạc Mp3 / Người Kế Nhiệm / 后继者

Người Kế Nhiệm / 后继者

- Nhậm Nhiên
Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Người Kế Nhiệm / 后继者 Mp3

Tải nhạc Mp3 Người Kế Nhiệm / 后继者 mới - Tải Nhạc Mp3 - tại TaiNhacMienPhi.Mobi, Tải bài hát Người Kế Nhiệm / 后继者 nhanh nhất
Nếu bạn thích, hãy chia sẽ cho các bạn của bạn biết đến TaiNhacMienPhi.Mobi!. Tải bài hát hay Người Kế Nhiệm / 后继者 hot, Nhạc Hay Người Kế Nhiệm / 后继者 hot.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Người Kế Nhiệm / 后继者

Bài hát: Người Kế Nhiệm / 后继者 - Nhậm Nhiên

Shéi bǐ jiào qǐ lái
Quán yù de bǐ jiào kuài
Dāng nǐ de shēn biān kāi shǐ yǒu lìng yī gè rén cún zài
Wǒ hěn xīn ān

Qìng xìng nǐ rén shēng de hòu lái
Méi nà me mái tài
Bǐ qǐ wǒ lái rú cǐ de jīng cǎi
Shuí yíng huò shuí shū

Kān dāng shí de zhuàng tài
Gǎn qíng de shì jiè bù yòng qù bǐ sài
Rèn hé rén tóu rù qǐ lái
Dōu xiàng shì yī gè xiǎo hái

Bù yòng tài qí guài
Zài liú shì shí guāng lǐ zǒng yǒu gè rén děng dài
Hǎo xiàng nà shí wǒ men dōu zài
Dāng shí de shì dōu jì le qǐ lái

Shí jiān zhēn de xiàng shì zhǎng le de yāo guài
Pǎo de fēi kuài
Hǎo xiàng hòu lái wǒ men dōu lí kāi
Gè zì shēng huó zài xuān xiāo wèi lái

Dāng shí de yí hàn zài huí yì sì nuè de mǒu xiē shí duàn
Zhòng xīn dǎ kāi
Shuí yíng huò shuí shū
Kān dāng shí de zhuàng tài

Gǎn qíng de shì jiè bù yòng qù bǐ sài
Rèn hé rén tóu rù qǐ lái
Dōu xiàng shì yī gè xiǎo hái
Bù yòng tài qí guài

Zài liú shì shí guāng lǐ zǒng yǒu gè rén děng dài
Hǎo xiàng nà shí wǒ men dōu zài
Dāng shí de shì dōu jì le qǐ lái
Shí jiān zhēn de xiàng shì zhǎng le jiǎo de yāo guài

Pǎo de fēi kuài
Hǎo xiàng hòu lái wǒ men dōu lí kāi
Gè zì shēng huó zài xuān xiāo wèi lái
Dāng shí de yí hàn zài huí yì sì nuè de mǒu xiē shí duàn

Zhòng xīn dǎ kāi
Hái hǎo yǒu yǎn lèi chōng dàn kǔ sè
Hái hǎo yǒu wēi xiào fàng rèn kuài lè
Nà xiē jīng guò de liú xià de hòu jì zhě

Hǎo xiàng nà shí wǒ men dōu zài
Dāng shí de shì dōu jì le qǐ lái
Shí jiān zhēn de xiàng shì zhǎng le de yāo guài
Pǎo de fēi kuài

Hǎo xiàng hòu lái wǒ men dōu lí kāi
Gè zì shēng huó zài xuān xiāo wèi lái
Dāng shí de yí hàn zài huí yì sì nuè de mǒu xiē shí duàn
Zhòng xīn dǎ kāi
Xem thêm