Home / Tải nhạc Mp3 / Thật Cứng Đầu

Thật Cứng Đầu

- Thiên Bách Thuận
Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Thật Cứng Đầu Mp3

Tải bài hát online Thật Cứng Đầu Mp3, Tải Nhạc Về Máy Thật Cứng Đầu mới online
Trân thành cảm ơn bạn đã truy cập website TaiNhacMienPhi.Mobi để nghe bản nhạc Mp3 Thật Cứng Đầu hay nhất!. Nghe Nhạc Thật Cứng Đầu Mp3 mới, Tải bài hát Thật Cứng Đầu hay online.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Thật Cứng Đầu

Bài hát: Thật Cứng Đầu - Thiên Bách Thuận

一个人很寂寞另一个很洒脱
Yī gè rén hěn jì mò lìng yī gè hěn sǎ tuō
谁先放开的手当初却没有说
Shuí xiān fàng kāi dí shǒu dāng chū què méi yǒu shuō

以为感受到你那跳动的脉搏
Yǐ wéi gǎn shòu dào nǐ nà tiào dòng dí mài bó
也曾觉得分分合合没什么了不得
Yě zēng jué dé fēn fēn hé hé méi shí me liǎo bù dé

一个人的拥抱能转移给几个
Yī gè rén dí yōng bào néng zhuǎn yí gěi jī gè
简单温暖剩过一万次的承诺
Jiǎn dān wēn nuǎn shèng guò yī wàn cì dí chéng nuò

天涯路太遥远谁会相伴走过
Tiān yá lù tài yáo yuǎn shuí huì xiāng bàn zǒu guò
丢过幸福的人请和我一起唱情歌
Diū guò xìng fú dí rén qǐng hé wǒ yī qǐ chàng qíng gē

很任性相爱过
Hěn rèn xìng xiāng ài guò
很任性的执著
Hěn rèn xìng dí zhí zhù

很任性的以为自己
Hěn rèn xìng dí yǐ wéi zì jǐ
放手时很洒脱
Fàng shǒu shí hěn sǎ tuō

很任性流眼泪
Hěn rèn xìng liú yǎn lèi
很任性的哭着
Hěn rèn xìng dí kū zhuó

很任性的拥抱
Hěn rèn xìng dí yōng bào
有多难得
Yǒu duō nán dé

一个人很寂寞另一个很洒脱
Yī gè rén hěn jì mò lìng yī gè hěn sǎ tuō
谁先放开的手当初却没有说
Shuí xiān fàng kāi dí shǒu dāng chū què méi yǒu shuō

以为感受到你那跳动的脉搏
Yǐ wéi gǎn shòu dào nǐ nà tiào dòng dí mài bó
也曾觉得分分合合没什么了不得
Yě zēng jué dé fēn fēn hé hé méi shí me liǎo bù dé

一个人的拥抱能转移给几个
Yī gè rén dí yōng bào néng zhuǎn yí gěi jī gè
简单温暖剩过一万次的承诺
Jiǎn dān wēn nuǎn shèng guò yī wàn cì dí chéng nuò

天涯路太遥远谁会相伴走过
Tiān yá lù tài yáo yuǎn shuí huì xiāng bàn zǒu guò
丢过幸福的人请和我一起唱情歌
Diū guò xìng fú dí rén qǐng hé wǒ yī qǐ chàng qíng gē

很任性相爱过
Hěn rèn xìng xiāng ài guò
很任性的执著
Hěn rèn xìng dí zhí zhù

很任性的以为自己
Hěn rèn xìng dí yǐ wéi zì jǐ
放手时很洒脱
Fàng shǒu shí hěn sǎ tuō

很任性流眼泪
Hěn rèn xìng liú yǎn lèi
很任性的哭着
Hěn rèn xìng dí kū zhuó

很任性的拥抱
Hěn rèn xìng dí yōng bào
有多难得
Yǒu duō nán dé

很任性相爱过
Hěn rèn xìng xiāng ài guò
很任性的执著
Hěn rèn xìng dí zhí zhù

很任性的以为自己
Hěn rèn xìng dí yǐ wéi zì jǐ
放手时很洒脱
Fàng shǒu shí hěn sǎ tuō

很任性流眼泪
Hěn rèn xìng liú yǎn lèi
很任性的哭着
Hěn rèn xìng dí kū zhuó

很任性的拥抱
Hěn rèn xìng dí yōng bào
有多难得
Yǒu duō nán dé

很任性相爱过
Hěn rèn xìng xiāng ài guò
很任性的执著
Hěn rèn xìng dí zhí zhù

很任性的以为自己
Hěn rèn xìng dí yǐ wéi zì jǐ
放手时很洒脱
Fàng shǒu shí hěn sǎ tuō

很任性流眼泪
Hěn rèn xìng liú yǎn lèi
很任性的哭着
Hěn rèn xìng dí kū zhuó

很任性的拥抱
Hěn rèn xìng dí yōng bào
有多难得
Yǒu duō nán dé

很任性的拥抱
Hěn rèn xìng dí yōng bào
有多难得
Yǒu duō nán dé
Xem thêm