Home / Tải Nhạc Mp3 / Tóc Ngắn / 短发

Tóc Ngắn / 短发

- LAMPHO
Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Tóc Ngắn / 短发 Mp3

Tải Mp3 Tóc Ngắn / 短发 mới nhất, Download nhạc hay Tóc Ngắn / 短发 hot
Nghe nhạc Tóc Ngắn / 短发 Mp3 mới, Nghe Nhạc Hay Tóc Ngắn / 短发 mới nhất. Cảm ơn bạn đã nghe nhạc Mp3 Tóc Ngắn / 短发 với website TaiNhacMienPhi.Mobi!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Tóc Ngắn / 短发

Bài hát: Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get rich

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ huì ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng
Bae bae bae bae STOP

Duǎnfà gūniáng get it
Duǎnfà gūniáng get it
Zài wǒ shìjiè zhǎng fà gūniáng wǒ bù jiào tā bae
Sànfà mírén mèilì

Wǒ de qìzhí lady
Gǎo bùdìng de yěmāo wǒ huì wèi nǐ xiě shǒu reggae
Dīzhe tóu bié ràng wǒ kàn bù dào
Nǐ bié jízhuó bìyǎn wǒ kě zuò bù dào

Gǔ qǐ yǒngqì lùchū crooked smile
Kě bèi kōngqì nínggù jìngzhǐ zhè yī miǎo
Cóng lǐ dào wài cóngtóu dào jiǎo dōu kěwàng wǒ de GF xiànzài huì shì nǐ
Wǒ huì hàoqí nǐ duì wǒ shuō de yī zì yījù kěnéng wǒ dū tīng bù nì

Tāo chū zhēnxīn tāo chū zhēnxīn
Wǒ huì xiàng tè nà bǎ zhēnxīn zhuāng jìn bǎoxiāng qīnshǒu jiāo gěi nǐ
Jiàzhe hǎidàochuán zài nǐ de xīnlǐ swimming
Tànsuǒ wèicéng zhīxiǎo de mìmì

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
Get it wow get it wow get it wow)
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get rich

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ huì ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng
Bae bae bae bae STOP

Zěnme huì gǎnjué dào xīnshén bù níng
Yěxǔ wǒ huì kāishǐ zhěng rì jǐn wò shǒujī
Zhège zhuàngtài zhēn de wúsuǒshìshì
Get it

Lampho dont stop
Lampho dont stop
Xīnlǐ yīzhí mòniàn i dont give up ***
Kě wǒ bō tōng nǐ de diànhuà jiùshì yào nǐ diǎntóu

Kě bié nàme duō de jiūjié wǒ huì huǒ shàng jiāo yóu
Dàn wǒ tuīcí nàme duō péngyǒu de jùhuì
Zhǐ wèi bǎ wǒ shíjiān gěi nǐ
Dàn nǐ zhīdào píngcháng i~i am busy

Dàn nǐ de yāoyuē dōu méi wèntí
Jiào nǐ jīntiān bié zài miǎnqiáng nǐ de tóufà bùgòu zhǎng
Hébì wèile kě'ài zhā gè biànzi tóu
Shénme duǎnfà zhǎng fà kāi gè wánxiào qù nǐ mā de

Come on come on come on wǒ de lady girl
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng

Get rich get rich get rich
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ huì ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng

Bae bae bae bae STOP
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūniáng
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get rich
Xem thêm