Home / Tải Nhạc Mp3 / Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴

Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴

- V.A
Phát hành: 2018 Thể Loại:

Tải nhạc Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴 Mp3

Download nhạc Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴 Mp3 online, Download nhạc Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴 Mp3 - Tải Nhạc - tại đây
Bạn đang nghe nhạc Mp3 Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴. TaiNhacMienPhi.Mobi chúc bạn nghe nhạc vui vẻ!. Nghe Nhạc Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴 hay online, Tải nhạc hay Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴 Mp3 online.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Đừng Học Em / 卢卢快闭嘴

Yǒuxiē rén méiyǒu cuò zhōngjiù zhùdìng yào cuòguò
Fàng kāi shǒu duì bǐcǐ dōu shì jiětuō
Bùyòng dì gěi wǒ rènhé xiàoróng
Méiyǒu qídài jiù bù huì luòkōng

Hébì fēi yào děng wǒ méiyǒu nǐ xiǎng yào de rúguǒ
Wǒ suǒ néng gěi de yǒu qiě zhǐyǒu gǎndòng
Méi kāishǐ jiù kàn dào liǎo jiéguǒ
Zài jiānchí bùguò zìwǒ zhémó

Shì wǒ de jùjué tài nán dǒng háishì huànxiǎng tài yòuhuò
Méiyǒu bǎwò de wǒmen píng shénme zhízhuó
Bié xué wǒ wéi yīgèrén bǎ shìjiè fēngsuǒ
Tuì dàole jiǎoluò nà kějiànguāng cái biàn dé wéiruò

Yǒuxiē rén méiyǒu cuò zhōngjiù zhùdìng yào cuòguò
Wèn zìjǐ hé bùkě cóng tā sòng de shāngkǒu táotuō
Bié xué wǒ wéi yīgè rén bǎ shìjiè fēngsuǒ
Bèi jiǎxiǎng lèsuǒ zhuīxún bùdé àiguò de xiànsuǒ

Míng zhīdào tā zhǐ néng wéi lìng yīgè rén ér huó
Fàng kāi shǒu duì bǐcǐ dōu shì jiětuō
Méi kāishǐ jiù kàn dào liǎo jiéguǒ
Zài jiānchí bùguò zìwǒ zhémó

Shì wǒ de jùjué tài nán dǒng háishì huànxiǎng tài yòuhuò
Méiyǒu bǎwò de wǒmen píng shénme zhízhuó
Bié xué wǒ wéi yīgè rén bǎ shìjiè fēngsuǒ
Tuì dàole jiǎoluò nà kějiànguāng cái biàn dé wéiruò

Yǒuxiē rén méiyǒu cuò zhōngjiù zhùdìng yào cuòguò
Wèn zìjǐ hé bùkě cóng tā sòng de shāngkǒu táotuō
Bié xué wǒ wéi yīgè rén bǎ shìjiè fēngsuǒ
Bèi jiǎxiǎng lèsuǒ zhuīxún bùdé àiguò de xiànsuǒ

Míng zhīdào tā zhǐ néng wéi lìng yīgè rén ér huó
Fàng kāi shǒu duì bǐcǐ dōu shì jiětuō
Bié xué wǒ wéi yī gè rén bǎ shì jiè fēngsuǒ

Tuì dàole jiǎoluò nà kějiànguāng cái biàn dé wéiruò
Yǒuxiē rén méiyǒu cuò zhōngjiù zhùdìng yào cuòguò
Fàng kāi shǒu duì bǐcǐ dōu shì jiětuō
Xem thêm