Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Li Mp3

Mọi ý kiến đóng góp cho bài nhạc Mp3 Li xin các bạn hãy để lại tại comment, TaiNhacMienPhi.Mobi sẽ tiếp thu và nâng cấp theo ý kiến của các bạn!. Tải bài hát hay Li mới nhất, Nghe Nhạc Li trực tuyến
Nhạc Mp3 Li Mp3 hot, Nghe nhạc Li Mp3.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Li

Xiàng zhè yǎndǐ màntiān yānhuǒ de míngmiè
Fēngkuáng de ài zhōng huì luòmù de líbié
Wǒmen cháng shuō dí dàng nián
Túláowúgōng de huái miǎn

Huāngtángle mǎn piān de shìyán
Shì zhè yèkōng gāo xuán cānglǎo de míngyuè
Kàn guàn tài duō chī er yuàn nǚ de líbié
Wǒmen zhé xià de liǔ yè

Luò mǎn jiāntóu de fēi xuě
Dōu huà zuò gùshì yī yè
Rú yúnyān de xièhòu
Cōngcōng yī mèng tài nán qiú

Guòqù dōu suí qīngzhōu
Xiāoshī yǎnzhōng rùjiāng liú
Cóngcǐ liángyè pà dēnglóu
Gèng pà huíyì bǎmén kòu

Niǎnzhuǎn nán mián hòu xiāngsī bùxiū
Rú yúnyān de xièhòu
Róuqíng zhǒngzhǒng zěnme gòu
Ruò nǎi bù yuàn bàn wǒ

Shēngsǐyǔgòng dào báitóu
Yòu hébì ràng nǐ wǒ
Qíng gēnshēn zhǒng méi yuányóu
Wǒ què zài děng nǐ huímóu

Shì zhè zhǐ jiān ǒu'ěr tíngxiē de húdié
Jiànzhèng shìjiān dàtóngxiǎoyì de líbié
Yuè xià xǔ làn de yǒngyuǎn
Dùkǒu shuō nì de zàijiàn

Bùguò shì jǐ jù huǎngyán
Rú yúnyān de xièhòu
Hé shí chóngféng wǒ děnghòu
Duōnián rén hǎi bēnzǒu

Liúzhe nǐ sòng de hóngdòu
Yáo wèn qīng xīn kězhī fǒu
Wǒ yǒu zhí niàn lào xīntóu
Bèi qíng zì yǒng qiú méiyǒu rén jiù

Rú yúnyān de xièhòu
Yǒushǐwúzhōng nán kāikǒu
Bùrú shē wǎn hào jiǔ
Zuì sǐ mèng zhōng jiù zúgòu

Bié zài chīxīn xiāng shǒu
Nǐ de yánróng yǐ chénjiù
Wǒ děng bù dào nǐ huímóu
Xem thêm