Home / Tải Nhạc Mp3 / Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST)

Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST)

- Hy Lâm Na Y Cao (Curley G)
Phát hành: 2018 Thể Loại: Nhạc Hoa

Tải nhạc Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST) Mp3

Nhạc Hay Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST) hay nhất, Tải bài hát hay Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST) online. Trân thành cảm ơn bạn đã truy cập website TaiNhacMienPhi.Mobi!. Download nhạc Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST) Mp3 mới, Download nhạc hay Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST) Mp3 hot - Nhạc Mới Nhất - tại đây

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Hồng Trần Mặc Khi Chàng Niên Thiếu / 红尘莫欺我年少 (Hữu Phỉ OST)

Yěxǔ tà shàng de shì jīlǔ
Què bùnéng jiāng zhè rì yuè dú wǎng
Yě céng pà míshī zài yuǎnfāng
Què yě dǒngdé zhè shìshì wúcháng

Yěxǔ zhuàngjiàn de shì huāng qiáng
Nǎpà táng bì yě gǎn jiāng chē dǎng
Yě céng pà nà jiānghú yāng yāng
Zhè nián suì yòu hébì bù qīngkuáng

Jǐ fēn jié'ào jǐ fēn zhāoyáo
Yīshùn jiān'áo yīshēng róngyào
Běishuǐyīzhàn shì wǒ de jiāo'ào
Hóngchén mò qī wǒ niánshào

Xiān yī nù mǎ jiàn chū qiào
Cháiláng hǔ bào bié xiāoyáo
Dōu láiguò jǐ zhāo
Tiāndì zhī dà zǒu yī zāo

Kùnjìng zhōng yǔ zǐ tóng páo
Fùguì mínglì jiē kě pāo
Wúkuì yú xīn zuì zhòngyào
Jǐ fēn jié'ào jǐ fēn zhāoyáo

Yīshùn jiān'áo yīshēng róngyào
Běishuǐyīzhàn shì wǒ de jiāo'ào
Hóngchén mò qī wǒ niánshào
Xiān yī nù mǎ jiàn chū qiào

Cháiláng hǔ bào bié xiāoyáo
Dōu láiguò jǐ zhāo
Tiāndì zhī dà zǒu yī zāo

Kùnjìng zhōng yǔ zǐ tóng páo
Fùguì mínglì jiē kě pāo
Wúkuì yú xīn zuì zhòngyào
Xem thêm